ذرات کانال تلگرامی پله های موفقیت peleha@ سامانه نیازمندی پله ها peleha.ir http://zarat.ir 2018-11-15T08:54:18+01:00 text/html 2018-10-01T06:25:57+01:00 zarat.ir saeed nasri منتخب اخبار فضایی از نگاه "اسپیس" http://zarat.ir/post/503 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">پایگاه خبری "اسپیس"، منتخبی از اخبار فضایی روزهای اخیر را منتشر کرد.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس</strong>، پایگاه اسپیس منتخبی از اخبار فضایی برتر روزهای اخیر را منتشر کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/09/30/3/57755308.jpg" alt=""></p></div> text/html 2018-09-12T15:15:08+01:00 zarat.ir saeed nasri مشکلات گمرکی فضانوردان! http://zarat.ir/post/502 <header class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; text-align: right;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/09/12/3/57744282.jpg" alt="گمرکی فضا" class="" title="مشکلات گمرکی فضانوردان!" itemprop="image" style="font-size: 15px; text-align: justify; box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 270px; height: auto !important;"></header><div class="item-body content-full-news" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin-top: 10px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">شاید برای بسیاری شنیدن این که فضانوردان هم باید از ورودی‌های کنترل گذرنامه و گمرک عبور کنند و بار همراه آنها مشمول قوانین گمرکی است باور نکردنی باشد اما این یک واقعیت است که قوانین گمرکی هیچ فرقی بین آنها و دیگر مردم قائل نیست.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div></div> text/html 2018-09-12T14:54:07+01:00 zarat.ir saeed nasri تمیز کردن خانه با ربات http://zarat.ir/post/501 <header class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed;"><div class="item-title col-xs-12" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; float: right; width: 540px;"><h1 class="first-title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; unicode-bidi: embed; font-size: 20px; margin: 10px 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51);">تمیز کردن خانه با ربات+تصاویر</h1></div></header><div class="item-body content-full-news" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin-top: 10px; text-align: justify;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 20px 20px 0px; width: 270px; float: left;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/09/12/3/57744131.jpg" alt="ربات" class="" title="تمیز کردن خانه با ربات+تصاویر" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 270px; height: auto !important;"></figure><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em;">یک شرکت آمریکایی، رباتی برای تمیز کردن خانه ارائه داده که به حسگر مجهز است.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em;"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمودو،&nbsp;</strong>شرکت جدیدی موسوم به "کورال روبوتز"(Coral Robots)، رباتی برای تمیز کردن خانه ارائه داده است.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em;">این ربات موسوم به "کورال وان" (Coral One) که نخستین محصول شرکت "کورال روبوتز" است، به دوربین، لیزر، حسگر و باتری‌های پرقدرت مجهز شده و از عهده تمیز کردن خانه برمی‌آید.&nbsp;</p></div></div> text/html 2018-08-08T15:51:40+01:00 zarat.ir saeed nasri لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود http://zarat.ir/post/500 <header class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title col-xs-12" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; float: right; width: 540px;"><h1 class="first-title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; unicode-bidi: embed; font-size: 20px; margin: 10px 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51);">لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود</h1></div></header><div class="item-body content-full-news" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin-top: 10px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 20px 20px 0px; width: 270px; float: left;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/07/3/57723082.jpg" alt="لباس زیر آبی" class="" title="لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 270px; height: auto !important;"></figure><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">یک محقق ژاپنی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، لباسی زیرآبی طراحی کرده است که با فراهم کردن اکسیژن، می تواند در زیر آب مورد استفاده کاربران قرار گیرد.</p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div><div class="item-footer" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 12px; margin: 10px 0px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin-left: -10px; margin-right: -10px;"></div></div></div> text/html 2018-08-08T12:39:48+01:00 zarat.ir saeed nasri اسپیکر و میکروفن پوستی ساخته شد! http://zarat.ir/post/499 <figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 20px 20px 0px; width: 270px; float: left; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/08/3/57723415.jpg" alt="بلندگوی پوستی" class="" title="اسپیکر و میکروفن پوستی ساخته شد!" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 270px; height: auto !important;"></figure><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">پژوهشگران کره‌ای با استفاده از نانوسیم‌های نقره موفق به ابداع یک برچسب شفاف و انعطاف‌پذیر شده‌اند که می‌تواند به عنوان بلندگو و میکروفن عمل کند.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div> text/html 2018-08-08T12:36:50+01:00 zarat.ir saeed nasri اسکلت بیرونی پوشیدنی برای حفاظت کارگران http://zarat.ir/post/498 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">شرکت خودروسازی "فورد" برای کاهش آسیب‌های وارده به کارگران کارخانه‌های خود در سراسر جهان، یک "اسکلت خارجی" پوشیدنی طراحی کرده است.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ،&nbsp;</strong>شرکت خودروسازی "فورد" درحال آزمایش یک اسکلت بیرونی پوشیدنی برای کارمندان ۱۵ کارخانه خود در سراسر جهان است.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/08/3/57723570.jpg" alt=""></p></div><div class="item-footer" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; font-size: 12px; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin-left: -10px; margin-right: -10px;"></div></div> text/html 2018-08-08T12:27:55+01:00 zarat.ir saeed nasri دستگاه تهویه هوای شخصی با کنترل موبایلی http://zarat.ir/post/497 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">دستگاه تهویه هوای "اوا اسمارت"(evaSMART) به کاربران اجازه می‌دهد تا بتوانند همه چیز را به طور مستقیم از گوشی هوشمند خود کنترل کنند.</p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/08/3/57723408.jpg" alt=""></p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; unicode-bidi: embed; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px;"><br></h2></div> text/html 2018-08-08T12:24:57+01:00 zarat.ir saeed nasri ابداع نسل جدید مچ‌بندهای هوشمند http://zarat.ir/post/496 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">مهندسان "دانشگاه راتگرز" به سرپرستی "مهدی جوانمرد"، دانشمند ایرانی، نسل جدید مچ‌بندهای هوشمند را ابداع کرده‌اند که می‌تواند اطلاعات لازم مربوط به سلامتی را بررسی کند.</p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/08/3/57723299.jpg" alt=""></p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div><div class="item-footer" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; font-size: 12px; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin-left: -10px; margin-right: -10px;"></div></div> text/html 2018-08-03T12:28:02+01:00 zarat.ir saeed nasri وقتی علم و تاریخ در هم می‌آمیزد http://zarat.ir/post/495 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">امروزه، بیشتر دانشگاه‌های بزرگ جهان، موزه‌هایی شامل آثار فرهنگی، هنری و علمی را در خود جای داده‌اند.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">به گزارش ایسنا</strong>، موزه دانشگاه، ذخیره‌ای از مجموعه‌های مرتبط با دانشگاه است که معمولا برای کمک به آموزش و پژوهش در موسسات آموزش عالی، بنیان‌گذاری می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">معمولا موزه دانشگاه‌ها، علاوه بر مجموعه‌های خاص هر رشته، آثار گوناگونی در مورد موضوعات تاریخی، سنتی و جدید مانند موزه‌های تئاترهای آناتومی و باستان‌شناسی، موزه‌های علوم طبیعی و هنر، موزه‌های تاریخ، آسمان‌نما، درختستان و آکواریوم، آرشیوها و خانه‌موزه‌ها، مراکز علم و هنر، موزه بیمارستان و نمایشگاه‌های هنر معاصر در بر دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">به طور کلی، موزه دانشگاه‌ها و مجموعه‌ها، براساس معیارهای بین‌رشته‌ای یا طبیعت آثار هنری طبقه‌بندی می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">"موزه دانشگاه آکسفورد" (Museums of the University of Oxford)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em; text-align: center;"><img alt="" height="427" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/05/05/3/57674815.jpg" width="640" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; display: table; margin: 0px auto 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div> text/html 2018-08-03T12:23:47+01:00 zarat.ir saeed nasri چاپ محصولات ارگانیک و طبیعی/ پوست مصنوعی که هر حسی را درک می‌کند http://zarat.ir/post/494 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">محققان موفق به ساخت پوست مصنوعی شده‌اند که هرنوع حسی را به بدن منتقل می‌کند.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box;">به گزارش&nbsp; خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/83" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه فن‌آوری‌های نوین</a></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a>؛&nbsp;</span>&nbsp;</span>اختراعات مخترعان در سراسر جهان است که رشد و پیشرفت جوامع مختلف را به دنبال دارد و سبب باز شدن دریچه‌های جدیدی از علم و فناوری می‌شود که در این بسته خبری بنا داریم به معرفی اختراعات ساخته شده به دست مخترعان جهان بپردازیم.</p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important;">چاپ سه بعدی به کمک مواد طبیعی ارزان قیمت</h3><p style="box-sizing: border-box;">پژوهشگران&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">به کمک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چاپگر سه بعدی</span>&nbsp;موفق&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">به طراحی اشیا سلولوزی شده اند؛&nbsp;</span>سلولز یکی از بهترین مواد ارگانیک و طبیعی در جهان است و در همین راستا محققان از این ماده برای ساخت اجسام سه بعدی استفاده می‌کنند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سلولز</span>&nbsp;که ماده‌ای محکم، سبک و ارزان است می‌تواند در شرایط طبیعی و به صورت کاملا تجدیدپذیر هزینه‌های پلاستیکی را کاهش دهد و این ماده برای پژوهشگران بسیار مقرون به صرفه است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="پوست مصنوعی که هر حسی را درک می‌کند /چاپ محصولات ارگانیک و طبیعی" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/10/8412515_549.jpg" alt="پوست مصنوعی که هر حسی را درک می‌کند /چاپ محصولات ارگانیک و طبیعی" width="500" height="320" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important;"><br></h3></div> text/html 2018-08-03T12:21:50+01:00 zarat.ir saeed nasri از رباتی که یک‌ روزه جاده می‌سازد تا تشخیص بیماری با شیوه‌ای نوین http://zarat.ir/post/493 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: 45px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; padding: 0px;"><font size="4">محققان موفق به طراحی ربات‌هایی شده‌اند که کار‌هایی خارق‌العاده را انجام می‌دهند.</font></h1></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از رباتی که یک‌ روزه جاده می‌سازد تا تشخیص بیماری با نشیوه‌ای نوین" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/11/8418111_954.jpeg" alt="از رباتی که یک‌ روزه جاده می‌سازد تا تشخیص بیماری با نشیوه‌ای نوین" width="300" height="210" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 10px;">به گزارش&nbsp; خبرنگار&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/83" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه فن‌آوری‌های نوین</a></span>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a>؛</span>&nbsp;</span>&nbsp;اختراعات مخترعان در سراسر جهان است که رشد و پیشرفت جوامع مختلف را به دنبال دارد و سبب باز شدن دریچه‌های جدیدی از علم و فناوری می‌شود که در این بسته خبری بنا داریم به معرفی اختراعات ساخته شده به دست مخترعان جهان بپردازیم.</p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important;"><br></h3></div> text/html 2018-08-03T12:18:22+01:00 zarat.ir saeed nasri راز مثلث برمودا بالاخره کشف شد http://zarat.ir/post/492 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">محققان سرانجام موفق به کشف علت بروز سانحه‌های دریایی و هوایی مرموز درمثلث برمودا شدند.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/83" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه فن‌آوری‌های نوین</a></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a></span>؛&nbsp;کارشناسان درجدیدترین پژوهش‌های خود به نتیجه‌های منحصربه فردی درباره&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مثلث برمودا</span>&nbsp;دست یافتند. متخصصان گمان می‌کنند یکی از دلایل ناپدیدشدن صد‌ها کشتی وهواپیما درطول سال‌ها به دلیل موج‌های سرکش با ارتفاع بیش از ۳۰ متراست.</p><p style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive2" title="" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/11/8419076_211.jpg" alt="" width="520" height="375" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"><br style="box-sizing: border-box;"><br></p></div> text/html 2018-08-03T12:16:28+01:00 zarat.ir saeed nasri بدون ذره‌ای آب به كمك فناورى نانو ماشینتان را بشویید http://zarat.ir/post/491 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">یکی از استارت‌آپ‌ها موفق به طراحی کارواش آنلاینی شده است که در آن می‌توانید ماشینتان را بدون ذره‌ای آب بشویید.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive2" title="بدون ذره‌ای آب ماشینتان را بشویید / شستشوی ماشین بدون استفاده از ذره‌ای آب به کمک فناوری نانو" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/11/8419527_426.jpeg" alt="بدون ذره‌ای آب ماشینتان را بشویید / شستشوی ماشین بدون استفاده از ذره‌ای آب به کمک فناوری نانو" width="300" height="210" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 10px;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/83" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه فن‌آوری‌های نوین</a></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a></span>؛</span>&nbsp;اختراعات مخترعان در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت‌های دانش بنیان</span>&nbsp;است که رشد و پیشرفت کشور را به دنبال دارد.</p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">باشگاه خبرنگاران جوان</span>&nbsp;در نظر دارد به معرفی محصولات ساخته شده در این شرکت‌ها و همچنین طرح‌های استارت‌آپی بپردازد</p><p style="box-sizing: border-box;"><br></p></div> text/html 2018-07-27T12:57:21+01:00 zarat.ir saeed nasri تبریز بهترین نقطه زمین برای رصد ماه گرفتگی قرن.. http://zarat.ir/post/490 <div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">امشب طولانی ترین ماه گرفتگی قرن رخ می دهد و تا پایان عمر دیگر نمی توان خسوفی به این طولانی مدتی را تماشا کرد.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/83" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه فن‌آوری‌های نوین</a></span></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a></span></span>؛ تماشا و رصد پدیده‌های نجومی همیشه برای علاقه‌مندان به نجوم و مردم عادی جذاب بوده است، یکی از پدیده‌های زیبا و دیدنی<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;ماه گرفتگی</span>&nbsp;است، شاید برای بسیاری افراد خسوف پدیده تکراری باشد که چند باری وقوع آن را در طول عمر خود تجربه کرده اند، اما خسوفی که امشب به وقوع می‌پیوندد با ماه گرفتگی‌های که در ۲۰۰ سال یا ۲ قرن اخیر اتفاق افتاده فرق می‌کند.<p style="box-sizing: border-box;">خسوفی که امشب رخ می‌دهد با بقیه ماه گرفتگی‌ها تفاوت هایی دارد، در این خسوف ماه ۱۰۳ دقیقه به رنگ قرمز در می‌آید و از این رو عنوان طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن ۲۰ و ۲۱ را از آن خود کرده است، از طرفی یکی دیگر از ویژگی‌هایی که این خسوف را با موارد قبلی متمایز کرده گستردگی آن است، زیرا مردم در بیشتر نقاط دنیا می‌توانند این پدیده زیبا و جذاب نجومی را با چشم نظاره گر باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="شمارش معکوس تا طولانی‌ترین خسوف قرن در طول عمرتان/ ۱۰۳ دقیقه ماه سرخ زیبا را در آسمان ببینید" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/5/8384015_680.jpg" alt="شمارش معکوس تا طولانی‌ترین خسوف قرن در طول عمرتان/ بهترین نقاط رصدی ایران و جهان" width="500" height="330" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p></div><p style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-07-25T11:58:41+01:00 zarat.ir saeed nasri خوردوهای بدون راننده صنعت خودرو سازی را متحول میکنند.. http://zarat.ir/post/489 <div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">توسعه هوش‌مصنوعی، رانندگی با خودرو را نیز دگرگون کرده و نام‌های بزرگ خودروسازی جهان را به سمت ساخت خوردوهای بدون راننده سوق داده است.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive2" title="خودروهای خودران آینده رانندگی و صنعت خودروسازی را متحول می‌کند" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/1/8366584_757.jpg" alt="خودروهای خودران آینده رانندگی و صنعت خودروسازی را متحول می‌کند" width="320" height="213" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 10px;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<a href="http://www.yjc.ir/fa/cyberspace/235" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">حوزه فناوری</span></a>&nbsp;<a href="http://www.yjc.ir/fa/cyberspace" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان</a>؛ خودروهای خودران رویایی باور نکردنی برای انسان بود که با توسعه فناوری هوش‌ مصنوعی رنگ واقعیت به خود گرفت و باعث تحولی بزرگ در زندگی انسان و صنعت خودروسازی شد. این خودروها اکثرا از الگوریتم‌های یادگیرنده هوش‌مصنوعی و حسگرهای هوشمند استفاده می‌کنند.</p><p style="box-sizing: border-box;">در بسیاری از کشورهای جهان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی برای توسعه و تولید خودروهای خودران چه در بخش حمل و نقل عمومی و چه در خودروهای شخصی در دست اجرا است. به عنوان مثال کمپانی Nutonomy در نظر دارد تا سال 2019 هزاران تاکسی خودران را برای جابه‌جایی مسافران در خیابان‌های کشور سنگاپور وارد چرخه حمل و نقل عمومی کند. یادگیری عمیق یک الگوریتم لایه‌بندی شده که از مجموعه‌ای عظیم از داده‌ها بدست آمده است باعث پیشرفت غیرقابل تصور هوش‌مصنوعی در ده سال گذشته شده است. یکی از ارمغان‌های این پیشرفت تولید خودروهای خودران است. امروزه شاهد آزمایش و حتی به کارگیری خودروهای خودران(Self Driving Car) در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ فناوری، حمل و نقل و خودروسازی هستیم.</p></div>